Descripció del producte

Oferim diferents tipus de sistemes per automatitzar o semi-automatitzar les diferents funcions mecàniques de les granges. Elevació de línies, obertura i tancament de mecanismes, desplaçament d’aparells, etc.