Descripció del producte

La vàlvula de nivell OPTIMA està concebuda per proporcionar una quantitat constant d’aigua a abeuradors longitudinals. La millor alternativa a la manca de fiabilitat de les tradicionals aixetes «per boia» o flotador. Senzill ajust del nivell de l’aigua, segons la distància fins la menjadora / abeurador. Treballa amb qualsevol pressió prèvia compresa entre 0, 5 i 5 bar.

Com funciona?

Quan el nivell de l’aigua arriba a la part inferior del tub rígid, l’aire no pot entrar-hi. Això provoca un buit que infla la membrana interior, el que al seu torn provoca el tancament del pas de l’aigua. El nivell d’aigua es fixa ajustant la distància entre l’extrem inferior del tub i el fons de l’abeurador.