Descripció del producte

La menjadora de pulsació SANIFOOD engreix actua incrementant l’índex de consum en poder ser un sistema sec-humit.

  • SANIFOOD engreix es presenta en 2 capacitats; 50 litres i 70 litres.
  • L’alimentació és lliure i això beneficia l’autoregulació del porc al menjar.
  • Amb aquesta menjadora el porc produeix menys quantitat d’aigua al purí.
  • Nou model totalment a prova de corrosió i molt robust.
  • Regulació completament en Inoxidable.
  • Possibilitat d’aigua a banda i banda.
  • Opció de subministrament sense aigua.
  • Acabat sense arestes que danyin al porc.
  • La millor relació preu / qualitat.

 

Descarregar folletó