Descripció del producte

Els abeuradors de Nipple són peces molt simples però que han d’obeir a uns criteris d’utilització bàsics, amb independència de l’elecció del tipus d’abeurador segons el tipus de porc.

Característiques Principals per a l’elecció i instal·lació:

  • Pressió de l’aigua; generalment quan més baixa millor (en garrins millor no sobrepassar els 2 bar)

o Estalvi d’aigua.

o Cabal més suau.

o Poc desgast.

o Fàcil manipulació.

  • Cabal d’aigua; regular-lo en funció de la longitud de la nau.

o Per transició i engreix es recomana màxim 0,6-1 litre / min.

o Instal·lar reductors per a compensar diferències.

o Instal·lar reductors per regular tota la nau segons l’estació de l’any.

  • Alçada i posició dels abeuradors.

o Els porcs han acotar lleugerament el cap en els abeuradors de cassoleta.

o En menjadores el muntatge ha de ser el més baix possible perquè els porcs amb els seus jocs no omplin els plats.

o En garrins hauríem de poder tenir 2 altures de regulació.

  • Angle de muntatge.

o Els abeuradors de mossegat l’angle pot oscil·lar entre 15º i 45º.

o 15º utilitzar l’alçada més baixa.

o 45º utilitzar l’alçada més alta.

  • Instal·lació d’un filtre per evitar futurs problemes de brutícia.

 

Descarregar folletó